Marmaris, Elnesvågen
3. mars 2012


Stemningen var til å ta og føle på! :-)

Foto: Nils Arne Rørseth