Bjørns Orkester
Vevang Grendahus, 26. desember 2012

Foto: Nils Arne Rørseth