Bjørns Orkester på
Storåsfestivalen 09.06.2018


Tusen takk til et strålende publikum, og som vanlig på Storås Dansefestival -
oppvartning til oss spillemenn på høyeste nivå!
Storås - vi ses

Foto: Nils Arne Rørseth