Bjørns Orkester
Julsundet Flerbrukshus, 31. august 2019


Bilder fra tidenes første dans på Julsundet flerbrukshus !
Det ble en stor suksess fra første stund!

Foto: Nils Arne Rørseth