Bjørns Orkester - Eide Kirke, 29. september 2022


En fantastisk dansebandgudstjeneste er over! Det ble tidenes oppmøte!
Ikke et sete var ledig, så kirken var fyllt til randen! Takk for tidenes aften i
Eide kirke! Takk til et strålende publikum, dere er gull! Takk til prestene Tommy
og Stig, her var det en fin tale laget ut fra våre tekster!
Eide takk for denne gang!

Fotos: Nils Arne Rørseth